Klinisch bioloog

AZ Klina in Brasschaat is het acuut referentie- en revalidatieziekenhuis voor patiënten en verwijzers uit de regio Noord-Antwerpen. Het ziekenhuis bestaat uit 3 campussen (campus Klina, campus De Mick en campus Coda) en telt 589 bedden. Meer dan 1700 gespecialiseerde artsen, medewerkers en vrijwilligers gaan elke dag samen voor elke patiënt ‘Voluit voor zorg’. AZ Klina is een innovatieve en lerende organisatie die kwalitatief hoogstaande zorg biedt en die continu wil verbeteren. Wij bieden patiënten een state-of-the-art infrastructuur, de nieuwste technologie en een brede waaier aan medische disciplines.

AZ Klina beschikt over een ambitieus en innovatief laboratorium Klinische Biologie. Het werkterrein van het laboratorium omvat alle deelgebieden van de Klinische Biologie m.i.v. moleculaire diagnostiek en NGS. Heden bestaat het medisch kader van de dienst uit 4 voltijdse Klinisch Biologen die samenwerken als zelfstandigen in associatief verband. Wegens geplande stopzetting van de activiteit van één van de stafleden is het team proactief op zoek naar een nieuwe collega om samen verder te bouwen aan de toekomst.

Profiel

 • arts/apotheker specialist in de Klinische Biologie met bijzondere interesse voor en/of kennis van de disciplines microbiologie, moleculaire diagnostiek/NGS en infectieuze serologie;
 • beschikt over het Master na Master diploma Ziekenhuishygiëne of is bereid dit te behalen op korte termijn;
 • maakt deel uit van de Antibioticabeleidsgroep, het Comité voor ziekenhuishygiëne en het HOST team;
 • fungeert als bioveiligheidscoördinator binnen het laboratorium Klinische Biologie;
 • neemt deel aan een wachtsysteem over alle domeinen van de Klinische Biologie;
 • beschikt over kennis/ervaring m.b.t. kwaliteitssystemen en accreditatie volgens ISO 15189;
 • erkenning medische microbiologie of bereidheid deze erkenning te behalen strekt tot aanbeveling;
 • startdatum te bepalen in onderling overleg.

De kandidatuur met begeleidingsbrief moet vóór 30 april 2023 aangetekend gestuurd worden naar Bart Van Daele, Voorzitter Raad van Bestuur, AZ Klina vzw, Augustijnslei 100,  2930 Brasschaat. Deze moet vergezeld zijn van:

 • een omstandig CV met referenties en aanbevelingen;
 • een afschrift van het diploma van arts/apotheker en de erkenning als specialist in de Klinische Biologie; collega’s die in 2023 de erkenning behalen kunnen eveneens kandideren;
 • een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag.

Voor bijkomende inlichtingen